Đề thi luật

Đề thi Tư pháp quốc tế QTL38
Cô Giang ra đề
90 phút
I. Nhận định (3đ)
1. Bộ Tư pháp là cơ quan có thẩm quyền trong việc công nhận và thi hành án tại Việt Nam.
2. Bảo lưu tư pháp là nhằm mục đích không áp dụng pháp luật nước ngoài.
3.Đ771 BLDS là quy phạm xung đột một bên.
II. Trả lời câu hỏi :
1. Điều nào đó trong BLDS mình quên mất rồi :3. Phân tích thành phần và phân biệt quy phạm xung đột về hình thức, về tính chất.
2. Công dân ( Việt Nam) sống tại Nga, khi mất để lại tài sản là một căn nhà tại Nga. Xác định áp dụng pháp luật Nga hay pháp luật Việt Nam.
III. Bài tập
Công ty A ( Việt Nam) kí hợp đồng vật liệu xây dựng với Công ty B, thành lập ở Indonexia, có chi nhánh ở Singapore và VN. Hợp đồng thực hiện ở Singapore. Tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán, A kiện B ở toà VN
1. Xác định thẩm quyền toà VN có đc giải quyết không ? Và nếu có thì nêu đặc điểm của thẩm quyền này.
2. Giả sử Toà VN có thẩm quyền giải quyết , vì hợp đồng được kí kết tại VN. Vậy toà Việt Nam có được áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán hợp đồng giữa 2 bên không ?

Related posts

Đề thi: Tư pháp quốc tế

NP Tú Trinh

Đề thi: Luật Lao động 1

NP Tú Trinh

Đề cương ôn tập Tư pháp quốc tế kèm câu hỏi và đáp án sưu tầm

NP Tú Trinh

Tổng hợp hình thức phân loại đất

NP Tú Trinh

Đề thi: Khoa học điều tra hình sự

NP Tú Trinh

Đề thi: Nhà nước pháp quyền

NP Tú Trinh

Đề thi: Luật đất đai 2

NP Tú Trinh

Đề thi: Tố tụng hình sự CLC

NP Tú Trinh

Đề thi: Công pháp quốc tế 2016

NP Tú Trinh

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More